Điều khoản sử dụng

Chào mừng Khách hàng đến với “Comi” – ứng dụng đọc truyện tranh bản quyền cao cấp của Hàn Quốc được cung cấp bởi Comicola. Với ứng dụng này, Khách hàng được đọc những bộ truyện tranh đa thể loại và được cập nhật mới mỗi ngày.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi đã sử dụng ứng dụng, nghĩa là Khách hàng đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều được quy định trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào trong điều khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của Comicola.

 1. Sự đồng ý với các điều khoản dịch vụ.
 • Bằng cách sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi ứng dụng “Comi” (gọi chung là “Dịch vụ”), Khách hàng đồng ý với các điều khoảnđiều kiện của Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Khách hàng khi có những thay đổi lớn đối với các Điều khoản Dịch vụ, nhưng Khách hàng nên xem lại định kỳ phiên bản cập nhật mới nhất. Comicola có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung Điều khoản dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và Khách hàng phải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi các quy định chung trên nền tảng của Comicola để nhận biết được những thay đổi này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ của Comicola sau khi Comicola cập nhật bổ sung các điều khoản và quy định chứng tỏ rằng “Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi trên”.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản còn lại.
 • Nếu Khách hàng thay mặt cho doanh nghiệp sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thì doanh nghiệp đó cũng sẽ chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho Comicola và các đại lý, nhân viên của Comicola từ bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc hành động nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ khiếu nại, thua lỗ, thiệt hại, bản án, chi phí kiện tụng và phí luật sư,…
 1. Khả năng chấp nhận điều khoản dịch vụ.
 • “Comi” chỉ dành cho những Khách hàng từ 13 tuổi trở lên. Nếu dưới 13 tuổi, Khách hàng phải nhận được sự đồng ý của người giám hộ cho phép sử dụng Dịch vụ.
 • Khách hàng phải xác nhận rằng Khách hàng có đủ thẩm quyền tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, đại diện, bảo đảm và tuân thủ được quy định trong Điều khoản Dịch vụ này và tuân thủ theo Điều khoản Dịch vụ này.
 1. Dịch vụ.
 • Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng Dịch vụ của “Comi”. Dịch vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của bất kỳ sản phẩm “Comi” nào.
 • Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của “Comicola”. Comicola không kiểm soát được và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, Comicola sẽ không thể kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Khách hàng rõ ràng giảm bớt Comicola khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.
 • Theo đó, chúng tôi khuyến khích Khách hàng nhận thức được rõ khi rời khỏi Comi và đọc các điều khoản, điều kiện cũng như các chính sách khác của các trang web khác mà Khách hàng truy cập.
 1. Các hành vi bị nghiêm cấm.

Trong quá trình sử dụng dịch vụ “Comi”, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
 • Tuyên tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 • Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau…)
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
 • Chuyển nhượng, bán hoặc mua quyền của tư cách thành viên khác trả tiền cho bên thứ ba bất hợp pháp.
 1. Tài khoản của người dùng Comi. 
 • Để sử dụng Dịch vụ của “Comi”, Khách hàng sẽ phải tạo tài khoản người dùng “Comi”. Thông tin về tài khoản của Khách hàng phải được cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật mới nhất. 
 • Khách hàng vui lòng giữ bí mật mật khẩu và không tiết lộ cho bất kì ai thông tin mật khẩu của mình.
 • Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi việc sử dụng Dịch vụ từ tài khoản của Khách hàng.
 • Khách hàng phải thông báo cho Comicola ngay lập tức về mọi vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép tài khoản của Khách hàng.

Comicola luôn cố gắng bảo vệ thông tin Khách hàng bằng những nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng Khách hàng sẽ chịu toàn bộ tổn thất tương đương với giá trị giao dịch, hành động sử dụng tài khoản không có sự ủy quyền cam kết với Comicola.

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

 1. Chính sách thanh toán

1.1. Hướng dẫn sử dụng và thanh toán Dịch vụ

Sau khi đăng nhập, Khách hàng sử dụng dịch vụ “app Comi” theo các hình thức sau:

 Đọc các chương miễn phí được cập nhật theo các ngày trong tuần của “app Comi”

– Trường hợp Khách hàng đã đọc hết các chương miễn phí và không muốn chờ đợi để đọc ngay các chương trả phí tiếp theo, Khách hàng phải nạp tiền theo hạn mức mà app Comi đã niêm yết trong bảng sau để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Số dư còn lại trong tài khoản sẽ được cộng dồn vào lần nạp tiền tiếp theo.

STT Hạn mức nạp tiền Đơn giá 1 chương
1  Gói 180 XU – 22.000 VNĐ 3.000 VNĐ
2  Gói 580 XU – 69.000 VNĐ 3.000 VNĐ
3  Gói 1.400 XU – 149.000 VNĐ 3.000VNĐ
4  Gói 2.500 XU – 249.000 VNĐ 3.000VNĐ

– Hoặc Khách hàng có thể lựa chọn nâng cấp VIP, thanh toán sẽ được sẽ được tính vào tài khoản Apple ID hoặc Google Play Store của bạn tại thời điểm mua gói VIP. Gói VIP sẽ được tự động gia hạn và trừ tiền trong tài khoản của bạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc gói hiện tại. Để hủy gia hạn gói VIP bạn có thể vào phần Cài Đặt Tài Khoản của App Store hoặc CH Play.

 

STT Hạn mức nâng cấp vip Đơn giá
1 Comi VIP 1 – 2080 XU 69.000 VNĐ/01 tháng
2 Comi VIP 2 – 16.600 XU 419.000 VNĐ/06 tháng
3 Comi VIP 3 – 36.900 XU 809.000 VNĐ/12 tháng

 

– Xu có thể nạp qua phương thức thanh toán bằng thẻ Visa/Credit Card thông qua GooglePay (trên hệ điều hành Android) và ApplePay (trên hệ điều hành IOS) do chính sách của các bên cung cấp dịch vụ.

1.2. Quy trình nạp tiền để đọc truyện trên dịch vụ “app Comi”

– Đăng nhập vào app Comi  => Chọn icon “Tài khoản

– Ấn nút “Nạp XU đọc truyện” => Chọn gói 180 XU / 580 XU / 1400 XU / 2500 XU

– Ấn nút MUA XU => Nhập thông tin để xác minh tài khoản CH Play/App Store

– Thực hiện thanh toán theo hướng dẫn của CH Play/App Store, nếu thành công thì trong tài khoản app Comi của bạn sẽ hiển thị số tiền tương ứng mà bạn đã nạp.

Lưu ý:

– Khi thực hiện giao dịch thanh toán qua CH Play/App Store, Khách hàng sẽ được nhận email thông báo giao dịch thành công/ thất bại của CH Play. Nếu giao dịch thất bại, CH Play sẽ thông báo cho bạn lý do cụ thể.

– Chỉ có thể đọc chương tính phí khi trong tài khoản của Khách hàng có đủ tiền để thanh toán cho số chương đó.

– Khách hàng có thể kiểm tra tài khoản nạp tiền và lịch sử thanh toán.

 

1.3. Chính sách giao nhận, đổi trả, bảo hành, hoàn tiền.

– Khi hệ thống của “app Comi” nhận được lệnh thanh toán hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận số tiền mà Khách hàng đã nạp sau đó gửi nội dung Khách hàng đã đăng ký đọc về thiết bị của Khách hàng trừ trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối Internet, thời gian xử lý giao dịch có thể kéo dài hơn.

– “app Comi” không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả, hoàn tiền khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của Khách hàng thành công.

– Tất cả các giao dịch đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ thống trong mọi trường hợp.

– Khách hàng có thể yêu cầu hoàn lại tiền trong vòng 10 ngày (theo giờ hành chính) kể từ khi Khách hàng nạp tiền thanh toán nếu Khách hàng chưa sử dụng. Bất kỳ giao dịch mua không chính xác nào nằm trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi sẽ được hoàn trả đầy đủ thông qua cùng Phương thức thanh toán Khách hàng đã sử dụng ban đầu. Tuy nhiên, trong trường hợp Phương thức thanh toán tương tự không thể được sử dụng để hoàn trả, chúng tôi sẽ sử dụng các phương thức khác để hoàn trả.

– Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của Khách hàng mà Khách hàng không nhận được nội dung mình đã trả phí để đọc hoặc không sử dụng được dịch vụ theo số tiền mà Khách hàng đã nạp, hệ thống sẽ gửi lại nội dung hoặc bù lại số chương sử dụng cho Khách hàng tương ứng với số tiền thanh toán bị lỗi. Khách hàng có thể liên hệ CSKH để được hỗ trợ nhanh nhất Email: [email protected] hoặc Hotline 0388888262 để được trợ giúp.

 

 1. Chính sách bảo mật thông tin

2.1. Thu thập thông tin của Khách hàng

Các thông tin ứng dụng COMI yêu cầu từ phía người dùng:

 • Địa chỉ email (để gửi thông tin đăng nhập).

Việc thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng là để nhằm mục đích:

 • Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của “app Comi”, chăm sóc Khách hàng;
 • Tính giá, nạp tiền sử dụng;
 • Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về giao dịch yêu cầu thực hiện;
 • Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ “app Comi”;
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật trên “app Comi”.
 • Cung cấp thông tin cho các đơn vị tổ chức, đơn vị tài trợ, và các đơn vị có liên quan đến các sự kiện, hoạt động được giới thiệu đến Khách hàng và/hoặc được Khách hàng đăng ký tham gia thông qua ứng dụng COMI để các đơn vị này sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bằng việc nhấn nút “Đồng ý với Điều khoản và Chính sách”, Khách hàng cho phép Comi thu thập, sử dụng, xử lý, lưu trữ, chuyển giao và tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích được nêu trên và theo cách thức đã được mô tả trong Điều Khoản Sử Dụng này.

2.2. Thời gian lưu trữ

Chúng tôi sẽ lưu lại dữ liệu mà Khách hàng cung cấp trong tối thiểu 24 tháng và sau đó có thể lưu trữ tổng hợp. Nếu Khách hàng muốn chúng tôi xóa Dữ liệu do mình cung cấp qua ứng dụng COMI, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email “[email protected]” và chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng một số hoặc tất cả dữ liệu do người dùng cung cấp có thể được yêu cầu để ứng dụng hoạt động bình thường 

2.3. Phạm vi sử dụng

“App Comi” sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và “app Comi”;

– Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại “app Comi”.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội “app Comi” có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

– Một số chức năng trong app COMI, như sự kiện miễn phí có nhà tài trợ, sẽ yêu cầu thêm các thông tin của bạn như họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ email, v.v. để chúng tôi, Nhà Tài Trợ sự kiện, và các bên liên quan có thể gửi thông tin chương trình tiếp thị. Các thông tin của bạn sẽ được Comicola, Nhà Tài Trợ sự kiện, và các bên liên quan bảo mật và sử dụng theo Điều khoản sử dụng này của COMI.

 

2.4. Các đơn vị có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập của người dùng

– Đơn vị sở hữu “app Comi”.

– Đơn vị thanh toán khi thực hiện trừ giá, nạp tiền sử dụng.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể.

– Các đơn vị, tổ chức khác được nêu trong Điều khoản sử dụng này của COMI.

2.5. Phương thức và công cụ để Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin

Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn chi tiết trên “app Comi”.

 

2.6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

– Thông tin cá nhân của Khách hàng trên “app Comi” được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng được thực hiện theo Điều khoản sử dụng này của COMI;

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép và đồng ý từ Khách hàng;

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, “app Comi” sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết;

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, “app Comi” không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp trên “app Comi” sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và “app Comi” không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

2.7. Các nguyên tắc bảo mật

“app Comi” luôn cố gắng bảo vệ thông tin khách hàng bằng những nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, “app Comi” hiểu rằng Khách hàng sẽ chịu toàn bộ tổn thất tương đương với giá trị giao dịch, hành động sử dụng tài khoản không có sự ủy quyền cam kết với “app Comi”. Để việc sử dụng dịch vụ được thực hiện an toàn, tránh các gian lận phát sinh, Khách hàng nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin về tài khoản bằng việc không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng, truy cập Tài khoản/Mật Khẩu/Thiết bị có lưu tài khoản của Khách hàng và tuân thủ chặt chẽ theo các nguyên tắc sau để bảo vệ tài khoản và thông tin của mình:

– Không tiết lộ Tên/Tên tài khoản/Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.

– Không chia sẻ thông tin Tài Khoản/Mật khẩu với người khác dưới bất cứ hình thức nào

– Khi chọn mật khẩu Khách hàng không nên chọn những thông tin dễ xác định như Họ Tên, ngày sinh, số điện thoại, hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ Tên/Ngày sinh/Số điện thoại của Khách Hàng hoặc người thân.

– Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi thiết bị.

– Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Khách hàng thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Khách hàng lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ “app Comi” thông qua hệ thống CSKH.

 

2.8. Đối với trẻ em dưới 13 tuổi

Chúng tôi không sử dụng Dịch vụ để cố ý thu thập dữ liệu từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin mà không có sự đồng ý của họ, họ nên liên hệ với chúng tôi qua email “[email protected]”. Chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi các tệp của chúng tôi trong thời gian hợp lý.

 

2.9. Cập nhật chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật theo thời gian vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới tại đây và thông báo cho Khách hàng qua thông báo của Dịch vụ hoặc email hoặc tin nhắn văn bản. Khách hàng nên tham khảo Chính sách bảo mật này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào, vì việc sử dụng Dịch vụ liên tục được coi là phê duyệt đối với tất cả các thay đổi.

 

2.10. Liên hệ

Nếu Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư trong khi sử dụng ứng dụng “app Comi” hoặc có câu hỏi về chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp qua Email [email protected].