Chính sách bảo mật

Comicola (Công ty Cổ Phần Comicola, người, công ty, người dùng, người dùng, người dùng, người dùng của chúng tôi, coi trọng quyền riêng tư của bạn và bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập, lưu trữ và sử dụng cùng với Dịch vụ của Comicola). Do đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách bảo mật bao gồm cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin sau để giúp bạn tạo tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng và các dịch vụ khác nhau.

– Khi tạo tài khoản –

Thông tin cần thiết để tạo một tài khoản như ID xã hội, Biệt hiệu, email, mật khẩu được mã hóa, v.v.

 – Khi mua hàng –

Đối với thẻ tín dụng: công ty thẻ tín dụng, số thẻ tín dụng, v.v.

Đối với chuyển khoản tín dụng: tên của ngân hàng, số tài khoản và vv

– Khi sử dụng Dịch vụ –

Phương tiện đăng ký, ngày đăng ký, Địa chỉ IP, cookie, ngày truy cập, hồ sơ sử dụng dịch vụ, hồ sơ sự cố, thông tin thiết bị, v.v.

 

Cách chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn theo cách sau.

  • Thông qua trang web của chúng tôi, cuộc gọi, dịch vụ khách hàng, e-mail, sự kiện và chương trình khuyến mãi
  • Được cung cấp bởi các công ty đối tác
  • Thông qua các công cụ thu thập dữ liệu

Thu thập thông tin cá nhân & Mục đích của nó

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để cung cấp, duy trì, cải thiện, phát triển Dịch vụ của chúng tôi, để theo dõi và chặn người dùng bất hợp pháp, bảo vệ người dùng Dịch vụ và cung cấp quảng cáo có liên quan cao đến người dùng.

 

Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong phạm vi được đề cập trong phần Thu thập thông tin cá nhân & Mục đích của nó. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài các phạm vi đó mà không có sự đồng ý của người dùng hoặc chia sẻ với các bên ngoài. Tuy nhiên, để đăng nhập xã hội, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để xử lý đăng nhập xã hội.

 

Lô hàng xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi ký gửi thông tin cá nhân cho các công ty sau để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã quy định rõ ràng trong một thỏa thuận ký gửi theo luật pháp liên quan để quản lý an toàn thông tin cá nhân. Sau đây là những người nhận hàng và mục đích của họ.

Người nhận hàng

Nhiệm vụ ủy thác

Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

Paypal / Momo / Baokim

Xử lý giao dịch

Cho đến khi tài khoản bị chấm dứt hoặc chấm dứt hợp đồng ký gửi

Mua hàng trong ứng dụng iOS

Xử lý giao dịch

Mua hàng trong ứng dụng Android

Xử lý giao dịch

 

Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, chúng tôi ngay lập tức hủy thông tin cá nhân của người dùng sau khi đạt được mục đích thu thập thông tin cá nhân. Tuy nhiên, một số thông tin nhất định sẽ được giữ lại tới 5 năm cho mục đích quản lý.

 

Chính sách công ty lưu giữ thông tin cá nhân

– Sử dụng bất hợp pháp (Hồ sơ sử dụng dịch vụ bất thường như đăng ký bất hợp pháp)

Các mục được giữ lại: e-mail, số điện thoại được sử dụng để đăng ký

Mục đích duy trì: để ngăn chặn việc đăng ký và sử dụng bất hợp pháp

Thời gian lưu giữ: 1 năm

 

 

Bảo mật kỹ thuật và quản trị cho thông tin cá nhân

Chúng tôi mong muốn duy trì chứng khoán kỹ thuật và hành chính cho thông tin cá nhân của bạn để ngăn ngừa mất mát, trộm cắp, rò rỉ, thay đổi hoặc làm hỏng thông tin cá nhân của bạn.

 

Mã hóa mật khẩu

Mật khẩu người dùng Comicola được mã hóa và do đó chỉ có bạn biết mật khẩu. Chỉ bạn mới có thể truy cập và thay đổi thông tin cá nhân.

 

Các biện pháp chống hack

Chúng tôi mong muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi hack và virus máy tính để ngăn chặn rò rỉ hoặc làm hỏng thông tin cá nhân.

Để ngăn thông tin cá nhân của bạn bị hỏng, chúng tôi thường xuyên sao lưu dữ liệu của mình và chuyển thông tin cá nhân qua các mạng được mã hóa.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp để ngăn chặn và giám sát các vi phạm bằng cách sử dụng hệ thống tường lửa và công nghệ khác.

 

Thông tin liên hệ về chính sách bảo mật

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại [email protected]

 

 

Điều khoản

Các Điều khoản này được sửa đổi lần cuối vào ngày 16 tháng 8 năm 2019