Liên hệ hỗ trợ

Hỗ trợ thông qua điện thoại

Trong giờ hành chính (Từ 9h00 – 17h30 các ngày thứ 2 đến thứ 6):

  • Xin gọi hotline: 01688.888.262

Hỗ trợ thông qua Facebook

Xin truy cập group Facebook: https://www.facebook.com/groups/comi.mobi/

Sau khi tham gia vào group, hãy đăng yêu cầu trợ giúp của bạn lên.

Hỗ trợ thông qua Email